Straż Miejska Opole : Nasze Działania --> Monitoringe-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  Oddział EKO
  Profilaktyka
  Monitoring
  Bezpańskie psy
  Parkowanie aut

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Monitoring wizyjny

      Straż Miejska w Opolu jako służba zajmująca się ochroną porządku publicznego jest wyposażona w narzędzia pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia. Skuteczną formą umożliwiającą szybką reakcję na występujące zjawiska patologiczne oraz ochronę mieszkańców i ich mienia, stwarza naszym służbom monitoring wizyjny miasta.

Monitorowanie polega na perspektywicznym zapisie obrazu przez kamery na krańcach ulic skierowane do jej wnętrza na wysokości 4 – 5 metrów. Szczegółowa analiza zapisu następuje w rozumieniu ustawy  z dnia 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 97.113.883) informacja wizualna zarejestrowana na taśmie wideo lub nośniku wymiennym, obejmująca postać danej osoby, może być uznana także za dane osobowe w szerokim ujęciu tej definicji, bowiem pozwala w określonej sytuacji na ustalenie tożsamości tej osoby. Utrwalenie danych osobowych jest przetwarzaniem tych danych zgodnie z art.  23 ust. 1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne także bez danej osoby, gdy jest to niezbędne dla dobra publicznego. Jednakże wykorzystanie takie może mieć charakter jednorazowy lub też w ogóle nie mieć miejsca , po upływie określone czasu zapis jest kasowany ( 30 dni kalendarzowych).

W Opolu system monitoringu wizyjnego rozpoczął funkcjonowanie od sierpnia 2002 r., Uruchomiono wówczas 4 kamery. Sześć kolejnych działa od grudnia 2003 r. Centrum obsługi monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej. Do jego obsługi zaangażowanych jest 10 funkcjonariuszy Straży pełniących służbę w systemie całodobowym. Wymiana informacji pomiędzy centrum monitorującym, a dyżurnym Komendy Miejskiej Policji odbywa się za pomocą bezpośredniego łącza telefonicznego. Lokalizacja urządzeń została przeprowadzona na podstawie analizy zdarzeń zaistniałych w poszczególnych sektorach miasta. Projekt rozmieszczenia kamer opracowany został przy współpracy Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej przy Prezydencie Miasta Opola oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Opolu. W okresie funkcjonowania systemu w obszarze monitorowanym miasto zmniejszeniu uległa ilość zdarzeń w podstawowych kategoriach, szczególnie w kradzieżach z włamaniem i rozbojach. Ciągła obserwacja stref monitorowanych pozwala na szybką interwencję w przypadkach zauważonych przestępstw i wykroczeń takich jak: spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy, niszczenie mienia rozboje, kradzieże. Kamery wykorzystywane są również do obserwacji przebiegu imprez, zgromadzeń, festynów odbywających się w centrum miasta.

W strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Dla przykładu w przestępczość w monitorowanym rejonie Opola spadła o 50%. W przypadku innych miast wskaźnik ten sięga 25-75%. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia tych zmian jest sprzężenie monitoringu z działaniem służb interwencyjnych: policji oraz Straży Miejskiej. Prawidłowa organizacja pozwala, tak jak w przypadku Opola, na dotarcie patrolu do miejsca wskazanego przez operatora systemu wizyjnego w ciągu 2 do 5 minut. Monitoring wizyjny pozwala na „odzyskanie” do celów handlowych, turystycznych czy kulturalnych centrów miast oraz dworców. Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzenie monitoringu nie wpływa w sposób znaczący na obniżenie przestępczości w skali całego miasta, gdyż następuje zjawisko „spychania” zjawisk patologicznych w strefy nie podlegające monitorowaniu.

Punkty z monitoringiem wizyjnym:

 • ul. Rynek
 • pl. Wolności
 • ul. Krakowska
 • ul. Minorytów
 • ul. Powolnego
 • ul. Barlickiego
 • ul. Piastowska
 • ul. Katedralna
 • pl. Sebastiana
 • ul. Szpitalna
 • ul. Franciszkańska
 • ul. Osmańczyka
 • Mały Rynek
 • ul. Żeromskiego
 • ul. Reymonta
 • ul. Mickiewicza
 • Wyspa Bolko
 • ul. Jana Bytnara Rudego
 • ul. Grota Roweckiego
 • ul. Batalionu Parasol
 • ul. Pużaka
 • park osiedlowy im. Armii Krajowej
 • ul. Batalionu Zośka
 • ul. Chabrów
 • ul. Sieradzka
 • pl. Piłudskiego
 • ul. Popiełuszki
 • ul. Oświęcimska
 • kąpielisko "Bolko"

 

Wybrane widoki z monitoringu miejskiego

 

     Widok z kamery pl. Wolności               Widok z kamery ul. Mały Rynek

 

            Widok z kamery ul. Piastowska                Widok z kamery ul. Piastowska          

   

   Widok z kamery Wyspa Bolko                Widok z kamery ul. Sieradzka


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail