Straż Miejska Opole : Podstawy Prawnee-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

  RODO

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


 Zbiór przepisów prawnych
regulujących działalność Straży Miejskiej

 

Akty prawne dotyczące Straży Miejskiej czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawnych czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów prawa miejscowego czytaj

Internetowa wyszukiwarka aktów województwa opolskiego czytaj

 

 

 

Lista Dokumentów :

Przepisy dotyczące odpadów i gospodarowania odpadami

2016-02-29Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachpdf
2016-02-29Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbestpdf
2016-02-29Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.pdf
2016-02-29Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.pdf
2016-02-29Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.pdf
2016-02-18Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.pdf
2016-02-18 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.pdf
2016-02-17USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacjipdf


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail