Straż Miejska Opole : Pracae-mail: dyzurny@strazmiejska.opole.pl

Napisz do komendanta
Straży Miejskiej w Opolu


Praca

Informacje dotyczące zatrudnienia w Straży Miejskiej.

Aktualne ogłoszenia znajdują się na stronach BIP pod następującymi adresami:

 


UNIEWAŻNIENIE
Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
data zamieszczenia ogłoszenia: 2020.03.02

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich) i inne akty prawne..

Warunki pracy:
Praca na  terenie Miasta Opola, objętym działalnością Straży Miejskiej,  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy; prowadzenie czynności administracyjno-porządkowych na terenie Miasta Opola. Obowiązuje praca zmianowa przez cały rok w pełnym wymiarze czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),  również w systemie równoważnym czasu pracy; praca w patrolach pieszych i zmotoryzowanych; wykonywana na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach  atmosferycznych; praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca  szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca wymagająca pełnej sprawności  psychoruchowej; praca wymagająca komunikatywności, podejmowania decyzji i odpowiedzialności; stresująca w kontaktach interpersonalnych; potencjalny kontakt z osobami zarażonymi chorobami zakaźnymi, ze zwierzętami, również agresywnymi; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę, wymuszona pozycja ciała.

Kompletne aplikacje, w zaklejonych kopertach, opatrzonych zapisem: „Dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Straży Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B w terminie do dnia 20.03.2020r. (w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00). Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach umieszczonych na liście dokumentów.

Komendant Straży Miejskiej w Opolu unieważnia nabór na wolne stanowisko strażników miejskich w Straży Miejskiej w Opolu, ogłoszony w dniu 02 marca 2020r. r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola, na stronie internetowej Straży Miejskiej w Opolu oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Opolu, z przyczyn organizacyjnych z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Straży Miejskiej w Opolu ul. Władysława Reymonta 47b w Opolu Urzędu w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


 

Lista Dokumentów :

Ogłoszenia o wolnych etatach

2020-03-18Unieważnienie naboru na stanowisko strażników miejskich z dn. 2020-03-02pdf
2020-03-02Nabór na stanowisko strażników miejskich - treść ogłoszenia - 20200302pdf
2020-01-20Nabór na stanowisko strażników miejskich - treść ogłoszenia - 20200120pdf
2019-11-15Nabór na stanowisko strażników miejskich - treść ogłoszenia - 20191115pdf
2019-10-22Nabór na stanowisko strażników miejskich - treść ogłoszenia - 20191022pdf
2019-10-03Nabór na stanowisko strażników miejskich - treść ogłoszenia - 20190829pdf
2019-06-22Nabór na stanowisko strażników miejskich - treść ogłoszenia - 20190619pdf
2019-04-17Nabór na stanowisko strażników miejskich - treść ogłoszenia - 20190417pdf
2019-04-17Nabór na stanowisko strażników miejskich - treść ogłoszenia - 20190417word


Copyright © 2009 build by opolnet.com , e-mail